DNB

Norges største bank, DNB, krever neppe en lengre introduksjon. Banken er primært kjent som en tradisjonell bank for private og bedrifter, med tilbud om alt fra lønnskonto til boliglån og livsforsikring. Det er kanskje mindre kjent at DNB også tilbyr forbrukslån, både indirekte via andre långivere, men også som et produkt de selv markedsfører og selger.

DNB tilbyr forbrukslån på mellom 10.000kr. og 250.000kr. Med en maksimal nedbetalingstid på 10 år. Er du medlem av ett av bankens fordelsprogrammer vil du normalt ha muligheten for andre typer forbrukslån enn det som tilbys til alle kunder, så sjekk med banken før du bestemmer deg for hvilket lån som passer best.

Fordeler med forbrukslån hos DNB

Har du et eksisterende kundeforhold hos DNB, slik at banken har god oversikt og dokumentasjon på din privatøkonomi, er det som regel en ren formalitet å få innvilget et forbrukslån. Søknaden sendes elektronisk og vil bli behandlet i løpet av få timer. Har du konto i DNB kan lånebeløpet utbetales til denne og være tilgjengelig med en gang. Hvis du ønsker lånet utbetalt til en konto i en annen bank, vil pengene normalt være tilgjengelige neste virkedag.

DNB sitt forbrukslån er utformet som en rammekreditt der det ikke er noe krav om hvor mye eller lite av lånet du faktisk trenger å benytte. Fordelen med dette er at du har kredittrammen tilgjengelig, men bare betaler renter og avdrag på den del av kreditten du faktisk har benyttet. Skal du f.eks. bruke forbrukslånet til oppussing, er dette en fordel, da man som oftest ikke trenger hele beløpet med en gang, men etterhvert som utgifter i forbindelse med oppussingen påløper.

Nedbetalingen av lånet er fleksibelt og du bestemmer selv hvor mye du ønsker å betale i avdrag pr. måned. Eneste krav er at du betaler min. 3% av utestående lån pr. måned, dog minimum 200kr. Det vil si at hvis du har benyttet 20.000kr. vv kredittrammen din, vil du minimum skulle betale 600kr. I måneden i avdrag.

Ulemper med forbrukslån hos DNB

DNB sitt forbrukslån har en av markedets høyeste nominelle renter, på 16.20%, men siden det ikke påløper noe termingebyr (hvis du benytter eFaktura), blir den effektive renten ikke mye høyere, og i mange tilfeller kan lånet derfor være konkurransedyktig på pris. Har du derimot ikke anledning til å benytte eFaktura og må ha faktura per post, tilkommer det et termingebyr på 35kr. Og da blir den effektive renten fort ganske høy.

Betingelser for å få forbrukslån gjennom DNB

Betingelsene DNB stiller for å være villige til å vurdere en søknad om forbrukslån, er relativt vanlige og standard i bransjen. Du må være minst 18 år og ikke ha betalingsannmerkninger eller igangsatte inkassosaker. Er du ikke norsk statsborger må du ha bodd og skattet til kongeriket de seneste tre årene.

DNB stiller krav om fast inntekt for at du skal kunne få innvilget forbrukslån, men det er ikke noe minimumskrav til størrelsen på inntekten. Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, basert på størrelsen på lånet du søker om, og situasjonen for din privatøkonomi ellers. Det er ikke bare lønnsinntekt som blir beregnet som fast inntekt. Trygd fra NAV eller stipend fra Lånekassen vil normalt også bli godtatt som fast inntekt, og det er derfor i utgangspunktet ikke noe i veien for å få innvilget et forbrukslån selv om du er student eller uføretrygdet.