Hvordan finne billigste boliglån

Leter du etter en nettside som gir deg oversikt over hvilken bank i Norge som tilbyr det billigste boliglånet? Det er blitt mer og mer vanlig å bytte bank for å oppnå bedre betingelser på boliglånet. Tidligere trodde folk flest at det var en omfattende prosess å bytte bank, men i dag kan et bankbytte ordnes i løpet av tre virkedager. Dermed får flere og flere øynene opp for de positive sidene med å bytte bank. Først og fremst dreier det seg om å oppnå en lavere rente på boliglånet – og dermed store besparelser.

De billigste boliglånene finner man vanligvis hos de mindre bankene. En hake ved dette, er at enkelte av dem betjener et relativt lokalt marked. I praksis betyr det ofte at lånesøkere som bor i bankens nærområde blir prioritert. Enkelte lokale banker stiller som krav at lånesøker må bo i en bestemt kommune.

Er man førstegangskjøper, vil det lønne seg å sammenligne renter og vilkår fra flere forskjellige banker, før man inngår en låneavtale.

Det er flere aktører som tilbyr hjelp for lånesøkere på jakt etter det rimeligste og beste boliglånet. Her er en oversikt over noen av de viktigste:

Finansportalen

Forbrukerrådet har en tjeneste som kalles Finansportalen. Formålet er å gi privatøkonomiske veiledning for at forbrukeren skal  kunne gjøre gode valg når det gjelder bank, forsikring m.m.

Finansportalen tilbyr digitale kalkulatorer som sammenlikner blant annet boliglån. Siden alle banker har plikt til å rapportere sine lånetilbud til Finansportalen, kan man gå ut fra at informasjonen bør være oppdatert til enhver tid. Det anbefales likevel at lånesøkere også sjekker de ulike bankenes nettsider. I Finansportalen finnes også artikler og nyttig informasjon.

Spar tusenvis av kroner på å overføre ditt boliglån til en bank som kan tilby bedre vilkår

Smarte Penger

Smarte Penger er, i likhet med Finansportalen, et nettsted der man kan få veiledning i privatøkonomiske spørsmål. Smarte Penger presenterer seg selv som nøytralt – og tilbyr hele 225 ulike kalkulatorer der man kan beregne og sammenlikne en rekke finansielle tjenester. Man finner også en kalkulator for sammenlikning av boliglånstilbud fra en rekke banker.

Ved å gå inn på Smarte Penger sin nettside her, får man opp topplisten over billigste boliglån.

E24

E24 er Norges største nettsted for økonomi og næringsliv, og har siden 2010 vært eid av VG. Høsten 2013 fusjonerte E24 med økonomimagasinet Dine Penger, men begge fortsatte som egne magasiner.  E24 publiserer jevnlig informerende oversiktsartikler, blant annet om hvor man kan finne de billigste boliglånene.

E24 henter informasjonen fra flere aktører, også fra Finansportalen og Smarte Penger. Slik sett er E24 en nyttig kilde å konsultere for alle som vurderer å bytte bank. Vær oppmerksom på at en del av artiklene krever abonnement.

Besøk gjerne E24 her, for å sjekke billigste boliglån.

Dine Penger

Dine Penger er et fagblad som har spesialisert seg på privatøkonomisk veiledning. Bladet har også en egen nettutgave, og er en underkategori av økonomimagasinet E24. Også Dine Penger tilbyr en lånekalkulator der man enkelt kan sammenlikne tilbudene fra flere banker. En del av innholdet er åpent for alle, mens resten av stoffet er forbeholdt abonnenter. Sjekk gjerne hvor man kan få billigst mulig boliglån på nettsiden til Dine Penger.

Be banken din om lavere rente på boliglånet, før du vurderer å bytte til en bank som gir bedre betingelser

Litt om renter og særkrav

I tillegg til at enkelte lokale banker stiller krav om at lånsøker må ha boligen i en bestemt kommune for å oppnå laveste rente, finnes det også en del andre særkrav knyttet til de beste lånetilbudene. Det kan for eksempel være snakk om rentefordeler koblet til medlemsskap i fagforeninger som Akademikerne eller LO Favør.

Andre særkrav kan være at man må benytte spesielle produkter i den aktuelle banken for å få den gunstigste renten. Det kan f.eks dreie seg om krav om VISA-kort i banken . Særskilt for førstegangskjøpere mellom 18 og 34 år kan det stilles krav om BSU-konto (Boligsparing for ungdom), eller tilsvarende.

Renten vil ellers variere i forhold til ulike egenkapitalkrav – og i forhold til om man er ung førstegangskjøper, eller om man ønsker å flytte et lån fra en bank til en annen.

Generelt er det slik at unge førstegangskjøpere kan oppnå lavere boligrente enn eldre boligkjøpere/boliglånssøkere. Dette gjelder selv om sistnevnte gruppe er i stand til å stille høyere egenkapital.

Eksempler på boliglån med lav rente

Renten på boliglån i Norge har nå i lengre tid vært stabilt lav. For å trekke frem noen eksempler på laveste rentenivå på boliglån i første halvdel av 2016, kan man ta utgangspunkt i oversikten man finner på Finansportalen. Eksemplene er basert på et boliglån på 2 millioner med en løpetid på 20 år. Belåningsgrad innenfor 85%.

Finansportalen viser at Din Bank (Sparebanken Øst) kommer best ut her med Boliglån for Unge, og kan tilby en effektiv rente på 1,85%. Deretter følger DNB med 1,98% og Sparebanken Sogn og Fjordane med en rente på 2,07%. Sistnevnte gjelder kun for førstegangskjøpere.

Tar man utgangspunkt i personer som ikke oppfyller vilkårene for Boliglån for Unge, ser man at Skandiabanken kan tilby en rente på 2,45%. I oversikten ser man også at  BN Bank tilbyr en effektiv rente på 2,45%, og DNB Bank med en rente på 2,78%.

Unge førstegangsetablerere har dermed kunnet oppnå en effektiv rente på under 2,1%, mens man ved et standard boliglån har kunnet få den effektive renten ned i mellom 2,45% og 2,8%.